Gasum Oy ja Tornio ManGa LNG –hanke suunnittelevat yhteistyössä nesteytetyn maakaasun hankintaa ja laivalogistiikkaa Suomeen

Gasum ja Tornio ManGa LNG -hankkeen omistajat tutkivat yhdessä nesteytetyn maakaasun eli LNG:n hankinnan ja laivalogistiikan mahdollisuuksia Tornion ja Turun terminaaleihin. Yhteistyöllä pyritään luomaan kustannustehokas, kotimainen nesteytetyn maakaasun hankinta- ja laivakuljetusratkaisu teollisuuden, energiantuotannon ja meriliikenteen käyttöön. Tavoitteena on aloittaa LNG-laivaukset vuosien 2015–2016 aikana.

Tornio ManGa LNG suunnittelee LNG:n tuontiterminaalia Tornion Röyttään, Gasum puolestaan Turun Pansioon. Nyt käynnistyvän yhteistyön tavoitteena on varmistaa sekä Tornioon että Turkuun rakennettavien LNG-terminaalien tehokas ja toimitusvarma nesteytetyn maakaasun hankinta ja laivakuljetukset. Näin edistetään vähäpäästöisen LNG:n saatavuutta teollisuuden, energiantuotannon sekä merenkulun polttoaineena.

Yhteistyömahdollisuuksista kartoitetaan aluskaluston hankintaa sekä kuljetuskapasiteetin yhteiskäyttöä. Maakaasun hankinnassa arvioidaan mahdollisia toimitusketjuja sekä pyritään löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja energian saannin varmistamiseksi.

LNG-terminaalit ja jakelun uusi infrastruktuuri monipuolistaisivat Suomen kaasumarkkinoita ja mahdollistaisivat kaasun hankinnan eri toimitusketjuja pitkin. Suomessa ei ole nesteytetyn maakaasun maahantuontiterminaalia, vaan maakaasu tuodaan Suomeen kaasuputkea pitkin Venäjältä.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, jonka avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa ja meriliikenteessä ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

Meriliikenteessä LNG:llä voidaan vastata vuonna 2015 voimaan tulevien rikkipäästörajojen tuomiin haasteisiin, sillä LNG on täysin rikitön polttoaine.

LNG:n toimitusinfrastruktuuri parantaa teollisuuden kilpailukykyä, sillä LNG:n hinta on viime vuosien aikana pysynyt jatkuvasti vakaampana ja sen hintakehitys on ollut maltillisempaa kuin raskaan ja kevyen polttoöljyn hintakehitys.

LNG-infrastruktuurin rakentamisella on myös merkittävä työllistävä vaikutus Tornion ja Turun seuduilla.

Turun Pansiossa LNG:n jakelu on määrä aloittaa vuoden 2015 lopulla, Tornion Röytässä vuonna 2016.

Lisätietoja:
Tommy Mattila, LNG-liiketoimintayksikön päällikkö, Gasum
Puh. 020 447 8523
tommy.mattila@gasum.fi

Lisätietoa »