Manga Terminal Oy:ltä investointipäätös Tornion LNG-terminaalista

Lehdistötiedote 19.12.2014

Manga LNG Oy:n tytäryhtiö Manga Terminal Oy on tänään tehnyt investointipäätöksen koskien Tornioon rakennettavaa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalia. Manga Terminal Oy rakentaa Tornion Röyttään LNG-tuontiterminaalin, jonka ympärille luodaan tehokas logistiikkaketju. Terminaali monipuolistaa Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinoita, sillä Suomessa ei tällä hetkellä ole nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalia. Terminaalin koko on 50 000 m3 ja kustannusarvio noin 100 miljoonaa euroa. Terminaalin toimittaa Wärtsilä Oyj ’avaimet –käteen’- periaatteella.

Manga LNG Oy:n osakkaina ovat Outokumpu Oyj, SSAB Oy, Skangass Oy ja EPV Energia Oy. LNG:n käyttö parantaa yritysten kilpailukykyä. Nesteytetty maakaasu on myös ympäristöystävällinen polttoaine, jolla pystytään korvaamaan muita fossiilisia polttoaineita niin teollisuudessa, meriliikenteessä kuin energiantuotannossakin. Vaihtoehtoisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden nesteytetyn maakaasun käytöllä saavutetaan merkittäviä vähennyksiä hiilidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöissä.

Terminaalin valmistumisajankohdaksi on kaavailtu alkuvuotta 2018. Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus on 260 henkilötyövuotta ja valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 7 henkeä ja välillisesti noin 30 henkeä.
Yhtiö on saanut Työ- ja Elinkeinoministeriön LNG-terminaalien investointitukea noin 33,2 miljoonaa euroa terminaalin rakentamiseen.

Lisätiedot:
Manga LNG Oy:n osakkaat