Tornio LNG- hankkeen kehitysyhtiö perustettu

Outokumpu Oyj, Ruukki Metals Oy, Gasum Oy ja EPV Energia Oy ovat perustaneet Manga LNG Oy-nimisen kehitysyhtiön. Manga LNG Oy:n tarkoituksena on rakentaa Tornion Röyttään nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaali ja luoda sen ympärille tehokas logistiikkaketju. Nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali monipuolistaa Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinoita, sillä Suomessa ei tällä hetkellä ole nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalia. Ruotsalaiselle LKAB:lle (Luossavaara Kiirunavaara AB) on tarjottu mahdollisuutta tulla mukaan osakkeenomistajaksi vuoden alkupuolella.
LNG:n käyttö parantaa yritysten kilpailukykyä, sillä nesteytetyn maakaasun hinta on ollut viime vuosina korvattavia polttoaineita vakaampi ja hintakehitys maltillisempaa. Nesteytetty maakaasu on myös ympäristöystävällisempää kuin teollisuuden, meriliikenteen ja energiatuotannon nykyiset fossiiliset polttoaineet. Vaihtoehtoisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden nesteytetyn maakaasun käytöllä saavutetaan merkittäviä vähennyksiä hiilidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöissä .
Terminaalin rakentamisella on myös merkittävä työllistävä vaikutus Tornion seudulla. Arvoitu työllistävä vaikutus on noin kolmen vuoden rakennusaikana n. 240 henkilötyövuotta.
Terminaali valmistuu 2017.
Yhtiö tulee anomaan Työ- ja Elinkeinoministeriön LNG-terminaalien investointitukea terminaalin rakentamiseen.

Lisätiedot:
Manga LNG Oy, toimitusjohtaja Niko Ristikankare, tel + 358 50 3472528