Työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalille

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut myöntävän investointitukipäätöksen Tornion Röyttään suunnitteilla olevan nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalille. Myönnetyn tuen määrä on 33 155 400 euroa.

Hanketta kehittää Manga LNG Oy, eli Outokumpu Oyj:n, SSAB:n, Gasum Oy:n ja EPV Energian perustama yhtiö. Suunnitelman mukaan Tornion Röytän terminaaliin rakennetaan LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yksi 50.000 m³:n varastosäiliö.
”Manga LNG osakkaat ovat erittäin tyytyväisiä TEM:n positiivisesta päätöksestä. Valmistuessaan Tornion LNG-terminaali palvelee koko Perämerta ja Pohjois-Suomen teollisuutta ja monipuolistaa näin Suomen kaasumarkkinoita. Ympäri vuoden saavutettavissa olevassa Röyttän satamassa on valmis infrastruktuuri, aktiivinen laivaliikenne ja keskeiset asiakkaat lähialueilla, sanoo toimitusjohtaja Niko Ristikankare Manga LNG Oy:stä.

Manga LNG:n hallitus tekee investointipäätöksen terminaalin osalta syksyn aikana.
Terminaalin valmistumisajankohdaksi on kaavailtu ensimmäistä kvartaalia vuonna 2018. Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus on 260 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistäisi suoraan 7 henkeä ja välillisesti noin 30 henkeä.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, jonka avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa meriliikenteessä ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

Lisätietoja:
www.mangalng.fi

Niko Ristikankare, Manga LNG Oy, puh. 050 3472528
Heikki Saarinen , Wega Advisors Oy puh. 050 4661156